­ MAR HIRMIS KATOLİK KİLİSESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Mar Hırmıs Katolik Kilisesi - Mardin

Kimlik
Adı Mar Hırmıs Katolik Kilisesi
Envanter No .
Harita No 22M-11a 1/1000
Mah. Köy - Mevkii
Adres Şar Mahallesi Ana Cadde No: 496-500
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Keldani Katolik Kilisesi Vakfı
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Zemin+1 katlıdır. Ana cadde üzerinde yer alan yapının girişi caddeye bakan kapıdan sağlanmaktadır. Kilise avlunun kuzeyinde yer alır. Kilise ve etrafındaki müştemilatı birlikte 1032 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı C
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet B
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Kilise duvarları betonla sıvanarak boyanmış badanası yer yer dökülmüştür. Birinci kat terasın doğusunda ve batısında betonarme eklentiler yapılmıştır. Terasın kuzey cephesindeki sivri kemerli eyvan camekanla kapatılarak içinde kapı açılmıştır. Avlunun güneyini caddeye açılan dükkanlar sınırlamaktadır. Cumhuriyet Caddesi'nin genişletme çalışmaları sırasında kilisenin bir bölümü yıkılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı Güneye bakan kapıdan çapraz tonoz örtülü "L" formundaki revağa girilir. Batı cephedeki revağın kuzey duvarında sivri yuvarlak kemerli basık kemer açıklıklı mekan girişi yer alır. Revağın arkasında kuzey ve batı duvarlarında kitabeler yer almaktadır. Kuzeydeki revağın güneyinde avlu revağın arkasında ise kilise yer alır. Kuzey revağın üst katı yine revaklı olarak düzenlenmiş revağın gözleri camekanla kapatılmıştır. Kiliseye alınlıklı sütuncelere oturan mukarnas dizisiyle taçlandırılmış basık kemer açıklıklı bitkisel motiflerle süslü kapıdan girilir. Boyuna planlı üç nefli üç apsislidir. Naos bölümü kubbeyle örtülüdür. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmakta kilisenin zemini nefler arasında doğudan batıya kademeli olarak yükselmektedir. Kuzey ve güney apsislerden rahip odalarına geçilir. Kilise duvarlarında bezemeli küçük nişlerle belirtilmiş metropolit mezarları ve batısında orjinal mekanlar yer alır. İç kısımda birinci katın terasına çıkılır. Terasın batısında çan kulesi ortasında kilisenin kubbesi bulunmaktadır. Bu bölümün önünde sütunlara oturan kemer açıklıklı revak yer almaktadır. Terasın doğu cephesi eyvanı kilisenin divanhanesi olarak kullanılmaktadır. Kilisenin kuzeybatısında kilise müştemilatı yer almakta fakat bu mekan günümüzde konut olarak kullanılmaktadır. Mekanın girişi kuzeydeki sokağa açılmaktadır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Kilise
Bugünkü Kullanımı Kilise
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 21.09.1979/A-1933
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 539    Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı