­ ÖRCÜN HAMAMI | -

Örcün Hamamı - Kocaeli

Sultanbaba Türbesi’ne çıkan yokuşun başındadır. İlk inşası Sultanbaba Zaviyesinin müştemilatı olarak, aynı döneme tarihlenmektedir. Zaman içerisinde yıkılmış, 18.-19. Yüzyıllarda yerine yenisi yaptırılmıştır. 1999 depreminde ağır hasar alan hamam, günümüzde onarılmayı beklemektedir

Hamam
Kültür Turizmi
Karayolu ulaşımı vardır.
Örcün Köyü, Gölcük/Kocaeli

-

- 2208    - 27 Şubat 2013 Çarşamba    - 17 Ekim 2017 Salı