­ TALHA VE ZÜBEYR TÜRBESİ | Kültür Portalı

Talha Ve Zübeyr Türbesi - Kilis

Türbe mimari kıymeti olmayan dam örtülü bir binadır, yakın zamanda tamir edilmiştir. İçeride betonla yenilenmiş 2 sanduka vardır. Halk tarafından Hz. Zübeyr ve Hz. Talha Türbeleri olarak adlandırılmaktadır. Evliya Çelebi Kilis'teki bütün ziyaret yerlerini, türbeleri yazdığı halde bu türbeyi yazmamıştır. Halep Vilayeti Salnamesi'nde Kilis’te Abdioymağı Mahallesi'nde Talha Hazretlerinin Merkadi vardır, Hz. Zübeyr’in yoktur. Zübeyr ve Talha Hazretleri her ikisi de cennetle müjdelenenlerdendir.

Hz. Zübeyr Kimdir?

Kendisi Kureyş’lidir. Künyesi Ebu Abdullah’dır. Ashab'ın büyüklerinden ve en kahramanlarındandır. Hz. Hatice'nin Biraderzadesi Hz.Peygamberin Halası Abdulmuttalip kızı Saffiye’nin oğludur. 15 yaşında iken İslamiyeti kabul etmiştir. İlk İslamla şereflenenlerin dördüncü veya beşincisidir. İslamda din ve peygamber uğrunda ilk kılıç çeken Hz. Zübeyr'dir. Bir gün Mekke’de Kureyş müşriklerinin Hz. Peygamberi yakaladıklarını İşitmiş, kılıcını çekerek kurtarmaya koşarken Hz.Peygambere rastlamış, onun iyi duasını almıştır. Evvela Habeşistan'a sonra Peygamberimizin mahiyetinde Medine’ye göç etmiştir, Bedr, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Hayber, Mekke ve Huneyn savaşlarında bulunmuştur. Savaşlarda bir çok yaralar almıştır. Mısır fethinde de bulunmuştur. (Hz. Peygamber kendisi hakkında her peygamberin bir havarisi vardır, benimki de Zübeyr’dir buyurmuşlardır.)

Hz.Talha Kimdir?

Hz. Talha da cennetle müjdelenenlerdendir. Hz. Ömer’in vefatından evvel yerine seçilecek zatı tespit etmek üzere tayin ettiği 6 kişilik danışma kurulunda Hz. Zübeyr’le Beraber Hz. Talha da dahildir. İbn-i Asakir, Hz. Zübeyr'in Arabın büyük dahilerinden ve bilginlerinden olduğunu söyler. Hz.Ebubekir ile birbirlerine iki kardeş derlerdi. Bedr Savaşı'nda Hz. Peygamber tarafından Şam’a Casus olarak gönderilmiştir. Bu savaşta bulunamamış diğer bütün savaşlarda hazır bulunmuştur. Uhud Muharebesi'nde Hz.Peygamberi sırtına alarak kayaya çıkarmış ve kurtarmıştır. Hz. Peygamber Talha ile Zübeyr için ahirette benim komşularım diye buyurmuştur.

Kilis Gezilecek Yerler

Türbe
İnanç-Kültür Turizmi
Bu türbe Abdioymağı Caddesi'ndedir
Abdioymağı Caddesi/Kilis

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 24028    Eklenme Tarihi : 22 Şubat 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 19 Şubat 2020 Çarşamba