­ FİRDEVS BEY (MİMAR SİNAN) CAMİİ | Kültür Portalı

Firdevs Bey (Mimar Sinan) Camii - Isparta

Üzüm Pazarı civarında, Isparta’nın en eski camileri arasında yeralan Firdevs Bey Camii; Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Isparta Valisi Firdevs Paşa tarafından, 1561 yılında Mimar Sinan üslubunda yaptırılmıştır. Kare planlı ve tek kubbeli olan cami, kuzeyde beş kubbeli bir son cemaat yeri ile kuzeybatı köşesinde bir minareye sahiptir.
 
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 
İnşa kitabesi bulunmamakla beraber 1565 tarihli bir vakfiyesi vardır. Mimar Sinan hakkında yazılan Tezkiret-ül Bünyan, Tezkerat-ül Ebniye, Tuhfet-ül Mimarin gibi eserlerde caminin isminin geçmesi nedeniyle Mimar Sinan eserleri arasında olduğu düşünülmektedir.
 
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 
Düzgün kesme taşla inşa edilen yapının batı ve doğu cephelerinde altta ve üstte ikişer, güney cephesinde ise altta iki, üstte üç pencere açıklığı bulunmaktadır. Alt pencereler düz atkılı, taş söveli dikdörtgen karakterde olup, sivri kemerli alınlığa sahiptir. Üst pencereler yine sivri kemerli açıklıklar şeklindedir.
 
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 
Caminin kuzey cephesinde ortadaki çapraz tonozla, iki yanlara pandantiflerle geçilen sekizgen kasnağa sahip kubbelerle örtülü beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Örtü sistemi cephelerde altı sütuna oturan sivri kemerlerle desteklenmiştir. Sütun başlıklarından iki yandakilerle Türk üçgeni, diğer dördünde mukarnas süsleme görülür. Kemer gözleri bugün camekanlarla örtülüdür. Son cemaat yerine açılan caminin kuzey cephesinde harime giriş kapısı ve pencereler yer alır. Giriş açıklığının batı yanındaki pencere ile batı uçtaki minare girişi arasında görülen mihrabiye mukarnas kavsaralıdır. Harim, pandantiflerle geçilen kubbe ile örtülü olup, cephelerde onbeş, kubbe eteğinde sekiz pencere ile aydınlanmaktadır. Caminin giderlerini karşılamak üzere 1561 yılında, Firdevs Paşa tarafından bir de bedesten yaptırılmıştır.
 
 
Kaynak: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Cami
İnanç Turizmi
Kutlubey, 1008. Sk. No:1, 32100 Isparta Merkez/Isparta
Kutlubey, 1008. Sk. No:1, 32100 Isparta Merkez/Isparta

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 30636    Eklenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 08 Haziran 2023 Perşembe