­ YAĞLIDERE AĞA KÖPRÜSÜ | Kültür Portalı

Yağlıdere Ağa Köprüsü - Giresun

Yağlıdere – Alucra karayolu güzergâhında, Yağlıdere Irmağı üzerinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren kitabesi kısmen günümüze ulaşmıştır. Kethüdazade Emin Ağa tarafından Hicri 1232 (Miladi 1816) yılında inşa ettirilmiştir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz, korkuluklarda kesme taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı dörder adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

İki yandan dere yatağındaki kayalık zemine oturan kemerin üzeri, hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli ve kademeli olup, üzeri moloz taş döşelidir. Moloz taş örgü olan korkuluklarının sonradan kesme taş malzeme ile yenilendiği görülmektedir. Yakın tarihte restore edilen köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, taşıt trafiğine kapalıdır.

Sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat

Ve ragubü’l-cennetü’d-derecât

Kethüdazade Emin Ağ…

Hayratıdır …

Kaynak:Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Giresun Gezilecek Yerler

Köprü
Doğa-Kültür Turizmi
Giresun ili, Yağlıdere İlçesinde bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım sorunu bulunmamakta olup, ilimize merkeze olan uzaklığı 48 km.dir.
Ümütbükü Köyü Yağlıdere/Giresun

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2250    Eklenme Tarihi : 24 Ağustos 2021 Salı    Güncellenme Tarihi : 22 Ağustos 2022 Pazartesi