­ ÇEKEK CAMİ | Kültür Portalı

Çekek Cami - Giresun

Giresun Merkez, GemilerÇekeği Mahallesi’nde yer alan cami Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 14.02.1986 tarih ve 1917 sayılı karar ile tescillenmiştir. Caminin yerinde eskiden hayır sahibi bir kişi olan Hortumoğlu tarafından yaptırılmış bir mescidin bulunduğu, bu mescidin zamanla harap olması nedeni ile Sarı Alemdarzade tarafından Nisan 1884 (Cemaziyel Ahir 1301 H.) tarihinde şimdiki caminin inşa ettirildiği, giriş kapısı üzerindeki kitabesinde yazılıdır. Kâgir sistemde inşa edilen yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Malzeme bakımından beden duvarlarında yonu, kapı ve pencere sövelerinde kesme bazalt taş kullanılmıştır. Son cemaat yeri bulunmayan caminin çokgen planlı ve tek şerefeli minaresi kuzeybatı köşesinde yer alır. Yapı içten ahşap tavan, dıştan dört omuzlu kırma çatı ile örtülüdür. Giriş kapısı, düz atkı taşlı, dikdörtgen formlu, iki kanatlı ve ahşaptır. Giriş üzerindeki kitabesi mermer olup, sülüs hatlı yazılar kitabe yüzeyine açılmış 24 adet pano içerisine yerleştirilmiştir. Yapının iç mekânı, oldukça sadedir. Beden duvarlarında herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. Kesme taş işçilikli ve beşgen nişli mihrabın iki yanında kübik bir kaide üzerinden yükselen iki adet sütunce vardır. Sütunceler üstte sade bir kornişle son bulur. Alınlığında yer alan kitabede, sülüs yazı ile “Âl-i İmran” suresi 37. ayetten alınan “Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-Mihrâb” (Zekeriya onun yanına mihraba her girdikçe…) yazısı ile Allah, Muhammed, dört halife ile Hasan ve Hüseyin isimleri yazılıdır. Mihrabın hemen batısında bulunan minber ahşaptır.

Çekek Camine Nasıl Gidilir?

Şehir merkezinde olup, hem araç hem de yaya ulaşımı kolaydır.

Giresun Çekek Cami ve ilimizde bulunan diğer camileri ziyaretiniz için Giresun'da konaklayabileceğiniz Bakanlık Belgeli Tesislere ulaşmak için tıklayınız. Giresun'dan dönerken alabileceğiniz seyahat hatıraları için tıklayınız.

KAYNAK: Giresun il Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

Cami
İnanç-Kültür Turizmi
Şehir merkezinde olup, hem araç hem de yaya ulaşımı kolaydır.
Gemiler Çekeği Mahallesi GİRESUN

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 3537    Eklenme Tarihi : 19 Mart 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 22 Mart 2019 Cuma