­ ÜRYAN BABA TÜRBESİ | Kültür Portalı

Üryan Baba Türbesi - Elazığ

Üryan Baba Türbesi Harput'a çıkarken "Kayabaşı" tabir edilen dik kayalıklara varma­dan sağa doğru 100 m kadar yürüdüğünüzde tepenin Harput'a bakan yamacında medfundur. Makam bölümünü oluşturan yapı kayalıklar içindeki bir mağaranın türbeye dönüştürülmesi ile meydana getiril­miştir 

Türbe yanında bulunan mescidin eskiden tekke olarak kullanıldığını rivayet edilir. Türbenin giriş kapısı dikdörtgen taştan yapılmış iki yan sütun üzerine konulan yarım kemerli taş blok­tan oluşmuştur. Bu giriş kapısını oluşturan taş blokta; "Allah’ın ariflerinden ve Allah’a karşı olan muhabbet sırrının âlimlerinden, cömertliği itibariyle de Allanın sevdiği kullardan İsmail’in torunu, Ömer'in oğlu Hafız Muhammed büyük şahadet rütbesine nail olarak burada ölmüştür. Allah sırrını mukaddes etsin" yazısı bulunmak­tadır. Türbe mezarın keşfinden hemen sonra hicri 1278 yılında yapılmıştır. Giriş kapısından sonra hemen sağ tarafta mezar sandukası vardır. 

Kaynak: Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Elazığ Gezilecek Yerler

 

Türbe
İnanç Turizmi
Harput Mahallesi'ne girmeden hemen sağ tarafta bahçe içerisinde bulunmaktadır.
Harput Mahallesi Elazığ

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 916    Eklenme Tarihi : 26 Ağustos 2020 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 25 Ağustos 2021 Çarşamba