­ ÜFTADE CAMİ | -

Üftade Cami - Bursa

Üftade Camisi 1580 yılında vefat ettiği bilinen Üftade Mahmud Muhiddin tarafından yaptırıldıktan sonra 1855 depreminde zarar görmüş, 1869 yılında Serazkar Rıza Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Üsttü üç kubbe ile örtülü olan son cemaat yeri önde üç, yanlarda birer kemerle desteklenmiştir. Asıl ibadet alanına giriş kapısı üstünde, mermerden, küçük boy talik harflerle Türkçe yazılmış, 0,75 x 1,20 metre boyutlarında altı satırlık kitabesi vardır. 13 x 13 metre iç ölçülerinde bulunan caminin üzeri kubbe ve tonozla örtülmüştür. Caminin girişinde üç metre derinliğinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüştür. Cami çeşitli depremlerde yıkıldığı için, torunu İbrahim tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1855 yılında büyük kubbe yıkılmış, son cemaat yerinin kubbe ve kemerleri çatlamıştır. Bu dönemde dört ahşap sütun üzerine sekizgen kasnaklı Bağdadi bir kubbe oturtulmuş, yapının beden duvarlarına bağlanan yuvarlak tonoz ve eliptik kemerler inşa edilmiştir. 1869 yılında yeniden inşa ettirilen kare planlı türbe ise Cami’nin doğusunda bulunmaktadır. Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

English :

The Üftade Mosque was constructed by Üftade Mahmud Muhiddin (believed to have died in 1580) and being damaged after the 1855 Earthquake, was renovated by Serazkar Rıza Paşa in 1869. The meeting place for latecomers that is covered by three domes, is supported by three arches in the front and one arch on each side. On the head of the entry door to the praying place, there is an inscription made of marble written with turkish letters. The praying era is covered by a dome and an arch. At the entry of the mosque, there is a gathering place for the latecomers. Its walls are made of cut Stones and block. As the mosque has been destroyed because of the multiple earthquakes, it has been rebuilt by the grand-son Ibrahim. In 1855, the big dome collapsed and the meeting place for the latecomers’ dome and arches cracked. The square-shaped tomb that has been renovated in 1869, is on the east of the mosque.  Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism.

Cami
İnanç-Kültür Turizmi
Bursa merkezden Tahtakale'den yürüyerek ulaşım sağlanabilir.
Kavaklı Mahallesi Osmangazi/BURSA

-

- 2986    - 27 Şubat 2013 Çarşamba    - 02 Mayıs 2018 Çarşamba