­ SÜLEYMAN PAŞA MEDRESESİ | #err#

Süleyman Paşa Medresesi - Bursa

İznik’in merkezindeki medreseyi, Orhan Gazi’nin büyük oğlu “Rumeli Fatihi” sanıyla anılan Şehzade Süleyman yaptırmıştır. Yazıt taşı bulunmayan medresenin kesin yapım tarihi belli değildir; 1335-1359 tarihleri arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Açık avlulu ve (U) planlı medresede, bir dershane ile on bir adet öğrenci hücresi bulunmaktadır. Yapının cephe duvarları moloz taş ve tuğla ile örülmüş, bazı yerlerinde devşirme malzeme kullanılmıştır. Revak duvarları almaşık tekniği ile bir sıra taş, üç sıra tuğla örgülü olup sütunları granit ve mermerdir. Yapı aslına uygun onarılmış ve bugün tarihsel el sanatlarına özgü bir ticaret mekanı olarak düzenlenmiştir. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

English

The Süleyman Pasha Madrasa

The madrasa in in the center of İznik and was built by Şehzade Süleyman, who was known as Orhan Gazi's eldest son "Rumeli Fatihi". The precise date of construction of the madrasa with is uncertain; it is estimated to have been made between 1335 and 1359. There is a classroom and an eleven student cell in the open courtyard and (U) planned madrasa. The walls of the building are made of rubble stone and brick, some of which are recycled. The walls of Revak are alternate technique, a row of stone, three rows of brick, the columns are granite and marble. The building was originally repaired and is now a historical, handicraft-specific trading venue. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

Medrese
Kültür Turizmi
İznik İlçesine doğu garajından otobüslerle ulaşım sağlandıktan sonra; Atatürk Caddesi'nden Maltepe Caddesine ulaşım sağlanabilir. After getting to the İznik District by bus from the east garage; the Atatürk Avenue can be reached from the Maltepe Avenue.
Yeni Mahalle Maltepe Caddesi İznik/BURSA

#err#

#err# 8495    #err# 04 Mart 2013 Pazartesi    #err# 25 Mayıs 2018 Cuma