­ MOLLA ARAP CAMİ | Kültür Portalı

Molla Arap Cami - Bursa

16. yüzyılın ilk çeyreğinde “Molla Arap” ünvanlı Mevlana Mehmet b. Ömer b. Hamza tarafından yaptırılmıştır. Cami, dikdörtgen bir plan üzerine oturtulmuş olup, asıl ibadet alanı üzerinde ardı ardına iki kubbe yer almaktaydı. Belgelere göre, cami ilk yapıldığında dokuz kubbeliymiş. Ulu Cami tipindedir. Dört büyük fil ayağı üzerine oturtulmuştur. Caminin duvarları üç sıra tuğla ve moloz taşı ile örülmüştür. 19. yüzyılda meydana gelen bir deprem sonucu cami kısmen yıkılmış, aksına rastlayan iki kubbe ve kubbeyi taşıyan ayakları sağlam kalmıştır. Ampir üslubunda bir tamir ile cami kullanılır hale gelmiş ve üst kısmı dokuz kubbe ile örtülmüştür. Kuzeybatı köşesindeki minare tuğla gövdeli olup, sekizgen kaideden üçgenler aracılığı ile silindirik gövdeye geçilmektedir. Minarenin külahı, Bursa’daki hiçbir minarede benzeri olmayan şekilde boğuntulu ve sivridir. Caminin önünde büyükçe bir avlu vardır. Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

English

The Molla Arap Mosque

In the first quarter of the 16th century Mevlana Mehmet b. Omer b. also known as 'Molla Arap' built the mosque. It was built on a rectangular plan, and there were two domes behind it on the main worship area. According to the document, when the mosque was first built nine domes. In the same type as the Ulu Mosque. Four large elephants were placed on the foot. The walls of the mosque are made of three rows of bricks and rubble. In the 19th century, because of an earthquake the mosque was partly demolished, with two domes supporting the dome and the foot carrying them remained intact. With a repair in the empire style, the mosque became usable and the upper part was covered with nine dome. The minaret in the northwestern corner has a brick body and is passed to the cylindrical body via triangles from the octagonal base. The Minaret's cone is very dense and sharp, unlike any minaret in Bursa. There is a large courtyard in front of the mosque. Source : Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

Cami
İnanç-Kültür Turizmi
Molla Arap mahallesi Balabancık Caddesi’nde bulunmaktadır. Şehir merkezinden otobüslerle ulaşım sağlanmaktadır. It is located on the Balabancık avenue. You can reach it by riding the buses going from the city center.
Molla Arap Mahallesi Osmangazi/BURSA

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1549    Eklenme Tarihi : 01 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 23 Mayıs 2018 Çarşamba