­ EŞREFZÂDE (EŞREF-İ RUMİ) CAMİ VE TÜRBESİ | Kültür Portalı

Eşrefzâde (Eşref-İ Rumi) Cami Ve Türbesi - Bursa

Eşrefzade’nin adını taşıyan yapı topluluğu bugün bir cami, batısında ona bitişik onbir bitişik onbir lahdi kapsayan hazire ile din görevlileri yardım derneği binası ve camiden ayrı kuzeybatıdaki minareden oluşur. Kurtuluş savaşı’nda Yunanlılar tarafından harap edilen cami, 1950 yılında aslına benzer boyutlarda yeniden inşa edilmiştir. Caminin yapım tarihi ile ilgili bilgiler çelişkilidir. Çoğunlukla II.Bayezıt’ın oğullarından Şehinşah’ın eşi Mükrime hatun tarafından 1518 yılında yaptırıldığı kabul edilir. Minaresinin yapı tekniği bakımından İznik’teki Çandarlı Hayrettin Paşa ve Ali Paşa camileriyle benzeştiği belirtir, cami ve türbeyi Eşrefzade’nin ölüm tarihi olan 1469 ile Mükrime Hatun’un ölüm tarihi olan 1518 arasında tarihlendirilir. Caminin batısında avluyu sınırlayan duvarın kuzeybatı köşesinde yer alan minare sekizgen kaideli, pahlı pabuçlu, onikigen gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altı mukarnas dizileri ve konsollarla, gövde yaklaşık 1. metre aralıklarla dizilen beş sıra çini ile bezenmiştir. Kaide üç sıra tuğla, bir sıra kesme taşla almaşık teknikte örülmüştür. Eşrefzade Camisi’nin batısında yer alan sandukaların 1922 yılında Yunan askerleri tarafından yıkılan türbenin içinde yer aldıkları, türbenin içinde yer aldıkları, türbenin revaklı olduğu, ahşap direkli, saçaklı ve üzerinin örtülü olduğu sanılmaktadır. Ankara’da uzun yıllar bir tekkede görev yapan Eşref zade Addullah Rümi Hacı Bayram’ın Hayrünnisa isimli kızı ile evlenir. Suriye’ye Hama kentine gider. Orada Abdül Kadir Geylanı Hazretlerinin torunlarından Şeyh Hüseyin Hamevi’nin kadirlik tarikatına girer. Burada 40 günlük hücre halveti sonrası İznik’e dönünce Eşrefiye Dergahını kurar. Eşrefoğlu Rumi’nin yüzlerce eser yazdığı, dergahında birçok kıymetli mürid yetiştirdiği bilinmektedir. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

English

The Eşrefzade Mosque and Tomb

The community building bearing the name of Eşrefzade is composed of a mosque, a building for religious aid and religious officials room, including eleven adjacent sarcophagi adjoining on the west, and a separate minaret on the northwest. The mosque, which was destroyed by Greeks during the War of Independence, was originally rebuilt in similar dimensions in 1950. The information about the date of construction of the glass is contradictory. It is generally accepted that the son of Bayezid II was built in 1518 by the wife of Şehinşah, Mükrime Hatun. In terms of the construction technique of the minaret, it is similar to the Çandar Hayrettin Pasha and Ali Pasha mosques in Iznik, and the mosque and tomb are dated between 1469, the date of the death of Eşrefzade, and 1518, the date of death of Mükrime Hatun. To the west of the mosque is located the minaret in the northwestern corner of the wall that rests on the hill. It is octagonal, prismatic, onyxic and single honed. The body is decorated with five rows of tiles, arranged at intervals of about 1 meter, with rows of six muqarnas and consoles. The pedestal is built with three rows of bricks and a row of cut stones in an alternating technique. It is believed that the sarcophagus located to the west of the Eşrefzade Mosque were housed in a tomb destroyed by the Greek soldiers in 1922, that they were housed in a tomb, that it was a portico, wooden posts, fringed and covered. Eşref zade Addallah Rumi, who has been working in a dormitory for many years in Ankara, married Haji Bayram's daughter Hayrunnisa. He went to Syria to the Hama city. There, he entered into the Qadiriyya sect created by Abdul Kadir Geylani's grandson, Sheikh Hussein Hamevi. After the 40-days cell-retreat, he returned to Iznik where he set up the Eşrefiye Dergah. It is known that Eşrefoğlu Rumi had written hundreds of works and had brought up many precious murids (committed ones) in his delegation. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

Cami
Kültür Turizmi
İznik İlçe merkezinde bulunan Kılıçaslan caddesinden yürüyerek ulaşım sağlanabilir. You can reach it by walking through the Kılıçaslan avenue in the city center of Iznik.
Eşrefzade Mahallesi Kılıçaslan Caddesi İznik/BURSA

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 5130    Eklenme Tarihi : 05 Mart 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 18 Mayıs 2018 Cuma