­ AKTAŞ CAMİİ | -

Aktaş Camii - Bolu

Bolu İli, Merkez İlçe, Semerkant Mahallesi 10 pafta, 289 ada, 91 - 116 parsellerde bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı ve düz ahşap tavanlı caminin son cemaat yeri kapalıdır. Ahşap korkuluklu ve kafesli kadınlar mahfili mevcuttur. Girişin sağında müezzin mahfili bulunmaktadır. Mukarnaslı bir mihrabı ve ahşap mimberi vardır. Camide, ahşap söveli, dikdörtgen formlu pencereler kullanılmıştır. Caminin sol cephesine bitişik bir türbe ve kuzeyinde şadırvan yer almaktadır. Dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Geniş ahşap saçaklıdır. Kaynak: Bolu Kültür ve Turizm Rehberi, 2010, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bolu

Cami
İnanç-Kültür Turizmi
Bolu şehir merkezindedir.
Semerkant Mahallesi Merkez İlçe Bolu

-

- 3068    - 20 Şubat 2013 Çarşamba    - 06 Temmuz 2018 Cuma