­ TİBETİ KİLİSESİ | Kültür Portalı

Tibeti Kilisesi - Artvin

Yapının günümüze ulaşan herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır. Ancak, yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 899-914 yılları arasında, bölgede egemen olan Bagratlı Prenslerden, Aşut Koh tarafından yaptırılmıştır. XI. yüzyıldandan sonra, yörenin önemli dini merkezleri arasında anılan yapı, XII. ve XV yüzyıllarda onarım görmüştür. Bölgenin İslamiyeti kabul etmesi ile birlikte cami olarak kullanılan yapı, 1885 yılında kubbesine ve haç kollarına yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş ve 1889 yılında terk edilmiştir. 1953 yılında kubbesi çökünce, iyice harabeye dönmüştür. Köy içinde bulunan manastır, günümüze kilise ve şapeli ile ulaşmıştır. Kilise, günümüze gelen şekli ile serbest haç planlı olup, dıştan 26.00x25.50 metre ölçülerindedir. Güney haç kolu, 7.20x5.00 metre iç ölçülerinde, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir.

Kilisenin cephesinde zengin plastik süslemelerin yanı sıra iç mekanların uygun yerlerine işlenen fresklerle dışla için dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. Plastik süslemelerin ekseriyeti bitkisel motiflerden oluşmaktadır. Apsis penceresi çevresinde iki şerit ile birbirine geçme olarak örülmüş sepet örgüsü şeklinde süsleme vardır. Yine yer yer kalp motifleri içleri yaprak motifleriyle doldurulmuştur. Dış cephelerde izlenen yoğun plastik süslemelerin yanı sıra iç mekana ait sütun altlıkları ve başlıklarının duvar payelerindeki yastık ve silmelerin çeşitli plastik motiflerle süslendikleri anlaşılmaktadır. Şapel, kuzey haç kolunun kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Kuzey cephe yuvarlak kemerlere sahip arkadlarla hareketlendirilmiştir. Kuzey ve batı duvarları tamamen yıkılmıştır. Herhangi bir süslemesi günümüze ulaşmayan yapı, malzeme ve teknik açıdan kilise mimarisi ile benzeşmektedir.

Kaynak: AYTEKİN, Osman; Ortaçağdan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin'deki Mimari Eserler, Kültür Bakanlığı Yayınları ,Ankara, 1999

Artvin Gezilecek Yerler

Kilise
İnanç-Kültür Turizmi
Cevizli Köyü/Şavşat
Şavşat/Artvin

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 19586    Eklenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 31 Mayıs 2021 Pazartesi