­ KARAGEDİK KİLİSESİ | Kültür Portalı

Karagedik Kilisesi - Aksaray

Yapı dört serbest destekli, gelişmiş kapalı Yu¬nan Haçı tipinde inşa edilmiştir. Kilise, kuzey duvarı hariç tamamen yıkılmıştır. Orijinalde merkez me¬kân dört paye üzerinde yükselen pandantifli bir kubbe, diğer mekânlar ise beşik tonozlarla örtülmekteydi. Apsis, içten at nalı, dıştan yedi cepheli, yan apsisler ise, iç ve dış¬tan yuvarlaktı. Kademeli kör kemerlerle bölünen kuzey cephede duvar örgüsünde kullanılan kesme taşın yanı sıra, pencere ve nişlerdeki tuğlalar, süsleme amacıyla yer¬leştirilen sekiz kollu ışın motifini içeren madalyonlar ve derz üzerindeki pembe sıvaya uygulanan çizgiler, çok renkliliği ve dekoratif görüntüyü amaçlayan bir anlayışı yansıtmaktaydı. Yapıdaki freskolar 10. veya 11. yüzyıllara tarihlenmekte ancak mimari özelliklerin Geç Bizans dönemine yakınlığı vurgulanmaktadır. Eski yayınlarda tanıtılan birçok tasvir bugün kaybol¬muştur: Kilisenin 2011 yılında yıkılmasından önce Bema duvarındaki İsa'nın Tapınağa Takdimi, Mısır'dan Dönüş, Musa'nın Denenmesi; kuzey apsiste¬ki Meryem ve Çocuk İsa; güney duvardaki İsa Golgota Yolunda; Prothesis'teki Zekeriya'ya Müjde, Vaftizci Yah¬ya'ya İsim Verilmesi ve bazı azizler. Mevcut olanlar: Prothesis'te Zekeriya'nın Öldürülmesi, Elizabeth'in Takip Edilmesi, Salome'nin Vaftizci Yahya’nın Başını Yıkaması; güneydoğudaki köşe odasının kuzey duvarındaki Aziz Georgios’un Şehit Edilmesini gösteren sahneler. 11. yüzyılda yapılan bu kilise, üzerine düşen kaya parçalarından zarar görmüş, çatısı ile kuzey duvarı hariç kalan duvarlar yıkılmıştır. Kaynak: Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Kültür ve Turizm Rehberi(2012)
Kilise
İnanç-Kültür Turizmi
Ihlara Vadisi içerisinde bulunmaktadır. Aksaray şehir merkezine 35 Km'dir. Şehir Merkezinden Ihlara Kasabasına her saat toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkündür.
Ihlara Kasabası, Güzelyurt /Aksaray
+90 (382)-213-24-74
+90 (382)-212-35-63
http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr
iktm68@kultur.gov.tr

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2220    Eklenme Tarihi : 28 Aralık 2012 Cuma    Güncellenme Tarihi : 14 Mart 2017 Salı