­

Yeni Türk Edebiyatı

1-Tanzimat Edebiyatı

2-Serveti Fünun Edebiyatı (1896-1901)

3-Meşrutiyet'ten Mütareke'ye Edebiyat

4-Mütareke Dönemi Edebiyatı

5-Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı(1923-1944)

6-Çok Partili Dönemde Edebiyat

 

İlgili metinlere  "Yeni Türk Edebiyatı" isimli dokümandan ulaşılabilir.