­

Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network)

2004 yılında UNESCO yürütme kurulunun 170. toplantısında alınan karar doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinden 116 şehrin katılımıyla kurulmuştur.

Ağ, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Söz konusu ağa üye olan şehirler, yerel yaratıcılık, tanıtım ve görünürlüklerini artırmayı hedeflemekte UNESCO’nun kültürel çeşitliliğin desteklenmesi doğrultusundaki görüşlerini paylaşmaktadırlar.

Programa katılım yedi farklı dal üzerinden olmaktadır. Bunlar;

          - El sanatları ve halk sanatı,

          - Dizayn,

          - Sinema,

          - Gastronomi,

          - Edebiyat,

          - Müzik

          - Görsel sanatlardır.