­
Şevket Dağ
(1875 - 1944)
 
Şevket Dağ, 1875 yılında İstanbul’un Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde doğmuştur. İlk öğrenimini Aşık Paşa’da Hacı Ferhat Okulu’nda bitiren sanatçı, orta öğrenimini öğretmen okulunda tamamlamıştır.
 
Valide Han
 
Dağ’ın küçük yaşlarda resim sanatına olan ilgi ve sevgisi dönemin ünlü halk ressamı Emin Baba’nın etkisiyle ortaya çıkmıştır. Emin Baba’nın gemi resimlerinden feyz alan Dağ, sanat eğitimi almak üzere Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girmiştir.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
Türbe Kapısı
 
Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle 1883 yılında kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin resim bölümüne giren Türk gençlerinden biri olan Şevket Dağ, Osman Hamdi Bey ve resim hocası Alexandre Vallaury’nin öğrencisi olmuştur.
 
Camii İçi
 
Dağ, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. 1919’da İbrahim Çallı ve Hikmet Onat’la Türk Ressamlar Cemiyeti’ni kurdu. Çeşitli okullarda resim öğretmenliği yaptı.
 
Kapalı Çarşı
 
Osmanlı - İslam milliyetçiliğine yakın duran sanatçı, cami, türbe, han, çarşı, kapı gibi tarihî, dinî ve mimarî yapıları içten ve dıştan resimlemekle birlikte sokakları, diğer yapıları da konu alan primitifler geleneğine yorum getiren resimler yaptı.
Sokakta Satıcı 
Şevket Dağ sanat yaşamı boyunca pek çok peyzaj ve natürmort temalı yapıtlar üretmiş sanatının en karakteristik yanını ise iç mekân temalı eserleri oluşturmuştur.
 
Ayasofya
 
Dönemin sanat ortamı içerisinde yerel konuları tuvaline yansıtan Şevket Dağ, kendine özgü bir üslup yaratarak unutulmaz eserler bırakmıştır.
 
Daha fazla Şevket Dağ resmi için tıklayınız
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012
Ressam Şevket Dağ’ın Hayatı ve Sanatına Genel Bir Bakış / Hatice Şimşek
Enteriyör/İç Mekân Ressamı Şevket Dağ’ın Katıldığı Sergiler ve Eleştiriler/Halil Özyiğit