­

M.Ö. 190 yılında Roma ve müttefiki Rodos ile Bergama ve III. Antiokhos arasında Manisa Magnesiası (Magnesia ad Spylos) yöresinde yapılan ve Antiokhos’un yenilgisiyle sonuçlanan savaştan sonra imzalanan Apemeia Barış Antlaşması ile (M.Ö. 188), Maiandros’un (BüyükMenderes) güneyindeki tüm Karia ve Kuzey Lykia Rodos’a, kuzeyindeki dar şerit ise Bergama’ya bırakılmıştır. Bu tarihten sonra Roma’nın Anadolu ile ilişkileri başlamış ve 50 yıl gibi kısa bir sürede Batı Anadolu’yu Asia Eyaleti olarak kendisine bağlamıştır.

Metnin tümüne "Roma Döneminde Anadolu" isimli dokümandan ulaşılabilir.