­

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlılar, Oğuzlar’ın Bozok Kolu’ndan Kayı Boyu’ndandır. Kayılar’ın Anadolu’ya gelişleri hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu olduğu, O’nun da babasının Gündüz Alp olduğu kesinleşmiştir. Kayılar 1230 yılında, Celâleddin Harezmşah’la çarpışan Anadolu Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykûbâd’a yardımcı olarak savaşın kazanılmasında büyük rol oynadılar. Sultan Alâaddin Keykûbâd bu yardımlarından ötürü Kayı Boyu’na Eskişehir-Bilecik-Kütahya illerinin sınırlarının birleştiği yerde Bizans sınırında Karacadağ’ı onlara yurt olarak verdi.

Başlangıçta Kastamonu’daki Çobanoğulları Beyliği’ne bağlı olarak burada bir Uç Beyliği kuran Ertuğrul Gazi, Söğüt, Domaniç ve Ermeni Derbendi bölgelerine akınlar yapmayai Anadolu’daki gazileri, alpları etrafında toplamaya başladı. Karacahisar’ı da fetheden Ertuğrul Gazi’ye, Selçuklu Sultanı, Ertuğrul Gazi tarafından fethedilen bu toprakları Söğüt’ü kışlak Domaniç ve Ermeni Derbendi’ni yaylak olarak verdi. 1281 yılında vefat eden (92 yaşında) Ertuğrul Gazi’nin yerine oğlu Osman Gazi Kayılar’ın başına getirildi.

Metnin tümüne ''Osmanlı Tarihi'' isimli dokümandan ulaşılabilir.