­

Misak-ı Millî

Misak-ı Millî’nin esasları şunlardı:

1. Osmanlı Devleti’nin, 30 Ekim 1918 günü mütarekenin yapıldığı sırada düşman ordularının işgali altında kalan Arap çoğunluğunun oturduğu kısımların kaderi halklarının özgürce verecekleri oylara göre belirtilmek gerekeceğinden, sözü edilen Mütareke hattı (içinde veya dışında), dini, soyu, istekleri bir olan ve birbirlerine karşılıklı saygı ve fedakârlık duyguları taşıyan, sosyal ve sosyal haklarıyla çevre kurallarına uymuş bulunan Osmanlı İslâm çoğunluğunun oturduğu bölgelerin tümü fiilen ve hükmen ve hiçbir sebeple ayrılmaz bir bütündür.

2. Halkının ilk serbest kaldıkları zamandaki oylarıyla anavatana katılma kararı vermiş olan Evliye-i Selâse (Üç sancak: Kars, Ardahan, Batum) için gerekirse tekrar serbestçe oylamaya başvurulmasını kabul ederiz.

3. Türkiye barışına ertelenen Batı Trakya’nın hukukî durumu da orada oturanların özgürlükle kullanacakları oylara göre belirtilmelidir.

4. İslâm Halifeliğinin, Osmanlı Padişahlığının ve Hükümetinin merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği korunmalıdır. Bu esas muhafaza edilmek şartıyla Akdeniz ve Karadeniz Boğazları’nın dünya ve ticaret ulaştırmasına açık tutulması hakkında bizimle öteki ilgili devletlerin oybirliğiyle verecekleri karar geçerlidir.

5. İtilâf Devletleri ile hasımları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılan anlaşma esaslarına göre azınlıklar hukuku – komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanacakları güveniyle – tarafımızdan pekiştirilecek ve sağlanacaktır.

6. Millî ve ekonomik gelişmemizi sağlamak ve devlet işlerini günün kurallarına uygun düzenli yönetimle çevirmeyi başarabilmek için her devlet gibi bizim de bu gelişmemizi sağlarken tam bir bağımsızlığa ve özgürlüğe sahip olmamız yaşamamızın ve var olmamızın hareket noktasıdır. Bu sebeple siyaset, adalet, maliye alanlarıyla öteki alanlardaki gelişmemize engel kayıtlara karşıyız. Tahakkuk edecek borçlarımızın tespit edilecek ödeme şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır.

Metnin tümüne " Türkiye Cumhuriyeti Metinler" isimli dokümandan ulaşılabilir.