­

Kuvay-ı Milliye Dönemi (1919-1920)

Türk yurdunun yer yer işgali karşısında toplumumuzdaki infial gittikçe şiddetlenmekte, işgal kuvvetlerine karşı mücadele çeşitli şekillerde ortaya konmakta idi. 1919-1920 yılları arasında tamamen Türk toplumunun bağrından kopan bir hareket nizamî bir ordu hareketi değildir. Türk toplumunun gönüllülerden meydana getirdiği bir milis hareketidir. Düşman kuvvetlerine karşı gerilla savaşı sürdüren millî çeteler yanında Doğu ve Batı Anadolu’da Türk Milleti’ni millî mücadeleye hazırlayan, millî mücadele ülküsü etrafında toplayan mitingler ve kongrelerin yapıldığı devredir. Kuvay-ı Milliyeciler için cephe söz konusu değildir. İşgal altında bulunan vatan topraklarının tamamı mücadele alanıdır. Parola ise bellidir: “Ya istiklâl, ya ölüm!”.

Metnin tümüne "Kuvay-ı Milliye Dönemi" isimli dokümandan ulaşılabilir.