­

Arkaik dönem içinde tüm Anadolu’nun Pers egemenliğine geçmesinden sonra gerçekleşen İonia ayaklanması sonrası, Batı Anadolu’da özellikle Miletos kenti halkı ile birlikte cezalandırılmıştır.  Anadolu’nun batısındaki ayaklanmayı bastıran Persler yönlerini bu isyanı dışarıdan destekleyen Yunanistan’a dönmüşlerdir. Persler Yunanistan’da Marathon, Thermopylai ve Salamis’deki mücadelelerin ardından MÖ 479 yılında Plataiai ve Mykale’deki yenilgileri sonrası Yunan anakarasından çekilmek zorunda kalmışlardır. Perslerin Yunanistan’ı terk etmeleri Batı Anadolu kıyılarından da geriye doğru çekilmelerine neden olmuştur. Ege kıyısındaki kentler üzerlerindeki Pers baskısının azalması ve Atina kentinin yardımıyla yeniden direniş göstermeye başlamıştır. MÖ 478-477 yıllarında İonia, Aiolia bölgelerindeki ve Ege Adalarındaki kentlerin bir bölümü ile Atina kenti Attik-Delos Deniz Birliği olarak adlandırılan bir savunma ve mücadele paktı oluşturmuşlardır. Ancak Batı Anadolu kentlerinin Atina ile oluşturduğu ittifaka ve sürdürdüğü mücadeleye karşın Persler yaklaşık 150 yıl daha Anadolu’yu egemenlikleri altında tutmuşlardır. Perslerin Batı Anadolu’daki etkinliği azalmış görünse de Sardeis ve Dakyleion Satrapları bu bölgedeki en etkin Perslerdir. Bu iki yöneticinin kıyı kentleri ile önemli ilişkileri vardır.

Metnin tümüne "Klasik Dönemde Anadolu" isimli dokümandan ulaşılabilir.