­
Adını MÖ 130-127 yıllarında Kafkasya’dan gelerek çevreye yerleşen Karsak boyundan alan Kars kentinin kalesi şehrin kuzeyindeki bir tepede yer almaktadır. Kitabesinden alınan bilgiye göre, Kars Kalesi, Saltuklular devrinde Sultan Melik İzzeddin’in emri ile veziri Firuz Akay tarafından 1152 yılında yaptırılmıştır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Russes et Turcs: la Guerre d’Orient. Paris, 1878.
 
Kaleyi 1386 yılında Timur yerle bir etmiş, 1579 yılında III. Murat’ın emriyle Lala Mustafa Paşa yeniden yaptırmıştır. Kitabenin yazımından 27 sene sonra, 1606 yılında İran Şahı I. Abbas tarafından yıkılmış, 1616 ve 1636 yıllarında onarım ve tadilat yapılmıştır.
 
Fotoğraf: Tanıtma Genel Müdürlüğü
 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında tekrar tahrip olan kale onarılmış olsa da orijinal hâlinden uzaklaşmıştır. Bazalt taşından yapılmış olan kalenin üç büyük kapısı vardır.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları