­

Neolitik Çağda kazanılan buluşlar ve bunlara bağlı gelişmeler bu çağ içinde uzun süre devam eder. Tarım ve hayvancılığa bağlı besin üretimi ile fazla besinin depolandığı yapıda çoğu köy boyutundaki yerleşimlerde yaşam uzun süre korunur. Neolitik yerleşimlerin bir kısmında yerleşime devam edilirken büyüklü küçüklü yeni yerleşimler kurulur ve yaygınlaşır. Bazı bölgelerde Neolitik dönem yangınla sona erer ve bunu takip eden bazı yeniliklerin yaşandığı dönem Kalkolitik olarak tanımlanır. Ancak bu geniş coğrafyada yeni dönem aynı zamanda başlamaz, Neolitik kültür bazı bölgelerde bir süre daha devam eder. Türkiye topraklarının morfolojik yapısına bağlı bölgelerde bazen birbirlerinden etkilenen, bazen de birbirine bağlanan yerel özellikler ön plana çıkar. Türkiye’de birçok kazı olmasına karşın Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ kültürlerinin ayırımı henüz tam olarak ortaya konulamamıştır. Bunun nedeni iki dönem arasında kültürel bir kesinti olmamasıdır. Aksine bu iki dönem arasında bir devamlılık ve buna bağlı gelişmişlik söz konusudur. 3000 yıla yakın bir zamanda diliminde yaşanan bu çağ genel olarak Erken ve Geç Kalkolitik olarak ayrılır. Bazı yerleşim yerlerinde bunların arasında kalan dönem Orta Kalkolitik olarak değerlendirilir. Diğer taraftan bugüne kadar Kalkolitik Çağın tamamını kapsayan bir yerleşim yeri de henüz geniş ölçüde kazılmamıştır.

Metnin tümüne "Kalkolitik Çağ" isimli dokümandan ulaşılabilir.