­

Coğrafi İşaret: Kalecik Karası Üzümü

Tescil No: 89

Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç İşareti

Kullanım Biçimi: Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Kalecik karası, şarap sektöründe kullanılan bir üzüm çeşididir. Bu ürün geçmiş zamanlardan beri yöre ekonomisine büyük yer tutmuştur ve bu nedenle coğrafi işaret olarak tescili gereklidir.

Kalecik ilçesi topraklarının büyük çoğunluğunu kahverengi topraklar ve kırmızı-kahverengi topraklar oluşturmaktadır. Kızılırmak çevresinde yer alan toprakların bir kısmını ise alüviyal topraklar oluşturmaktadır. Kalecik karası çeşidinin kendine özgü bileşimi işte bu birinci grup toprakların mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır. Kahverengi topraklar, profillerinde bol miktarda kalsiyum içerirler. Bu tip toprakların ana maddeleri marn, killi şist, kalker veya şist ara tabakalı killerden ibarettir. Ayrıca ince bünyeli alüviyalden ayrılmış bazalt, kireç kayası ve kil taşıdır. 

Kırmızı kahverengi topraklar ise renkleri dışında diğer özellikleri itibariyle kahverengi toprakların aynı ve benzeridir. Bu tip topraklar kendine özgü iklimsel özellik göstere bölgelerde oluşmaktadır. İlçeyi boydan boya kateden Kızılırmak'ın oluşturduğu özel mikroklima bu toprak özellikleriyle birleşerek Kalecik Karası'nın Türkiye'nin en önemli kırmızı şaraplık üzümü özelliğini kazanmasına neden olmaktadır. Şarabın kendine özgü bukesi, Kalecik Karası'nın ancak Kalecik ilçesi ekolojik koşullarda yetişmesi halinde oluşabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Seyahat Hatırası TÜMÜ