­

Arkeolojide de genel olarak İÖ. 330 ile İÖ. 30 yılları arasındaki 300 yıllık süreç Hellenistik Dönem olarak tanımlanır. Dönemin başını ve sonunu iki siyasi olay belirler. Başlangıç tarihi olarak Büyük İskender’in İÖ. 334’te Anadolu’ya geçişi benimsenmiştir. Bu tarih, babasının rüyası olan ve Helen kentlerini kurtararak Perslerden intikam almak amacını güden Büyük İskender’in seferinin başlangıcıdır. Dönemin sona erişi için ise İÖ. 30’da Oktavianus’un son “Ardıl”  krallığı alışı benimsenmiştir.  

Metnin tümüne "Helenistik Dönemde Anadolu" isimli dokümandan ulaşılabilir.

E-Kitap / Doküman

“ANADOLU YOLLARINDA” BİR POLONYALI – TADEUSZ VETULANİ AMASYA ARKEOLOJİ MÜZESİ AMASYA KALESİ AMASYA KRALKAYA MEZARLARI ANADOLU EFSANELERİNDE SULAR VE SU İMGELERİ ÜZERİNE ARKETİPSEL BİR DEĞERLENDİRME ANADOLU HALK HEKİMLİĞİNDE GELENEKSEL OLARAK ADLANDIRILAN BAZI HASTALIKLARLA, TEDAVİLERİ ARASINDA KURULAN SEMPATİK İLİŞKİ ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI ANADOLU MASALLARINDA YEMEK VE YİYECEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE TESPİTLER ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE SANATI ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA ARKAİK VE DİNSEL BİR MOTİF OLARAK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM ANADOLU’DA ABDALLIK GELENEĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN TASAVVUFİ VE DİNİ YAPILANMALAR İLE ABDALLARIN MÜZİKLE İLİŞKİSİNDE BU YAPILARIN ETKİSİ ANADOLU’DA İLK YERLEŞMELER ANADOLU'DA BEYLİKLER ÇAĞI SANAT VE KÜLTÜR ORTAMI ANADOLU'DAKİ GELENEKSEL SÜSLEMELİ BAKIR MUTFAK KAPLARIN TASARIMI ANADOLU'DAKİ MÜZİKAL YAPILARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER ANADOLU'NUN ETKİLEŞİM İÇİNDE OLDUĞU COĞRAFYALARDA TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE MÜZİK KÜLTÜRLERİ ANADOLU-SELÇUKLU VE KARAHANLI DÖNEMLERİ TÜRK-İSLAM KİTABELERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME ARKAİK DÖNEMDE ANADOLU ARKAİK DÖNEMDE ANADOLU DEMİR ÇAĞI DEMİR ÇAĞI DESEN ATKILI ANADOLU KUMAŞLARINDA YÖRESEL KİMLİK EPİ PALEOLİTİK ÇAĞ EPİPALEOLİTİK ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU’DA HAÇLI DEVLETLERİ HATTUŞA HELENİSTİK DÖNEMDE ANADOLU HELLENİSTİK DÖNEMDE ANADOLU KALKOLİTİK ÇAĞ KALKOLİTİK ÇAĞ KLASİK DÖNEMDE ANADOLU KLASİK DÖNEMDE ANADOLU NEOLİTİK ÇAĞ NEOLİTİK ÇAĞ ORTA ÇAĞDA ANADOLU SELÇUKLU SANAT VE KÜLTÜR ORTAMI OSMANLI ÇAĞI’NDA ANADOLU PALEOLİTİK ÇAĞ PAMUKKALE ROMA DÖNEMİNDE ANADOLU ROMA DÖNEMİNDE ANADOLU SELÇUKLU DEVRİ ŞANLIURFA'YI GEZELİM TARİH İÇİNDE ANADOLU VE TÜRKLER’DE MÜZİK TUNÇ ÇAĞLARI TÜRKLER'DEN ÖNCE ANADOLU TÜRKLERİN ANADOLU ÖNCESİ MÜZİK GELENEKLERİ VE İSLAMİYET ETKİSİ UŞAK TANITIM BROŞÜRÜ