­
Halil Dikmen
(1906 -1964)
 
Dönemin önemli ödüllü sergi ve yarışmalarından biri olan 1937 yılında Ankara Tren İstasyonu’nun duvarlarının dekor süslemesi için ödüllü yarışmasında Ankara Tren Garı’nın holünde ve yan duvarlarında, toplam 21 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğindeki resim panoları yapılması için yarışma açılmıştır. Tren Garı’nın duvar resimlerinin konusu olarak milli mücadele sahneleri yer alacaktır. Nafia Vekâleti (Bayındırlık Bakanlığı) tarafından oluşturulan bir heyet ile kompozisyonlar incelenecek ve altı sanatçıya peşin ödeme yapılacaktır. Yarışma sonunda dördüncülüğü dönemin İstanbul Resim ve Heykel Galerisi Direktörü Halil Dikmen alır.1
 
Portakal Toplayanlar
 
1933’de “d” Grubu’nun başlattığı Türk Resminde yeni anlayışlar geliştirilirken, farklı bir entelektüel yaklaşım getirmek, ustalıkla tekniği, düşünce ve fikirle birleştirmek körü körüne doğa kopyacılığı yerine batı’daki kübizm, fovizm ve dışavurumculuk vb. çağdaş akımları günceller. Bu grup İstanbul’da 1933 ile 1947 yılları arasında her yıl olmak üzere on beş adet sergi açar. Yedinci sergiye Halil Dikmen’de katılır. D grubu 15. son sergisini düzenler ve grup dağılır.2
 
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
Müzisyenler
 
Halil Dikmen, 1940’da düzenlenen III. Yurt Gezen Ressamlar Grubunda Giresun’a Gitmiştir. 1943 yılında ise VI. Yurt gezisinde Erzurum’a giderek yöre halkına resim sanatını tanıtır. Yörenin sosyal hayatını irdeleyen resimler yapar.
 
Geleneksel hale gelen Devlet Resim Heykel sergilerinin altıncısı 1945 yılında açılır. Bu sergiye katılan Halil Dikmen’in sergilediği tablolarda rönesans ustalarını anımsatan ustalığından bahsedilir.3 1959’da, 20. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne Sergiye katılan ünlü ressamlar arasında, Halil Dikmen’de bulunur.4
 
Kaynaklar:
 
Dr. Candaş KESKİN., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler  Genel Müdürlüğü.
1 Anonim.,   “Ankara Garı İçin Dekor Müsabakası”, Ar, İstanbul, I. Kanun 1937, s. 7-11.
2 Esin Yarar Dal, “D Grubu ve Türk Resmindeki Yeri”, Suut Kemal Yetkin’e Armağan, 
 Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 1984, s.109-110.
3 Eşref Üren.,   “Altıncı Resim Heykel Sergisi”, Ar, İstanbul, 12 Ocak 1945, s.7-8.
4 Anonim.,   “Ankara’dan Sanat Mektupları”, Sanat Dünyası, İstanbul, 1 Haziran 1959, s. 13.
 
Görseller:  Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012