­

Halil Dikmen

(1906 -1964)

Halil Dikmen 1924-1925 yıllarında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde İbrahim Çallı ve Hikmet Onat’la çalıştı. Aynı zamanda Kasımpaşa İlkokulu’nda öğretmenlik yaptı. İlk kez çocuk resimleriyle ilgili öğretim programını uyguladı. Julian Akdemisi’nde Paul-Albert Laurens ve André Lhote atölyelerinde çalıştı.  Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin kurucuları arasına katıldı.

Portakal Toplayanlar

1931-1936 yıllarında Kayseri Lisesi’nde resim öğretmenliği yapan Dikmen, 1937’de Galatasaray Lisesi’ne geçti. Aynı yıl, Atatürk’ün isteği üzerine, açılacak olan Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyon oluşturma çalışmalarına katıldı. 1949 yılından itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim galerisi öğretmenliği yaptı. 1961 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürü oldu.

Müzisyenler

d Grubu üyesi olan Halil Dikmen, Devlet Resim ve Heykel Sergileri’ne katıldı ve ödül aldı. UNESCO (1946), Amsterdam (1949), Chicago (1950), Atina (1955), Edinburg (1958), Kıbrıs (1959) sergilerine eserler verdi. Venedik Bienali’ne katıldı. Kompozisyonların istiflerine, desene, ışık-gölge düzenlemelerine ve figüratif anlatıya önem verdi. 1950’lerin sonuna doğru sentetik kübizm ve konstrüktivizm kökenli bir soyut sanata yöneldi.  Geometrik kurgulu, kübist eğilimli, yöresel konular resmetti.

Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012