­
Gordion (Ankara)
 
Gordion, Ankara il merkezinin yaklaşık 90 kilometre güneybatısında ve Polatlı ilçesinin yaklaşık 18 kilometre kuzeybatısında, Yassıhöyük mahallesinde yer alır.
 
Doğudaki (Asurlular, Babilliler, Hititler) ve batıdaki (Yunanlılar, Romalılar) büyük imparatorlukların kesişme noktasında yer alan Gordion, Ege ve Akdeniz'i Yakın Doğu'ya bağlayan neredeyse tüm ticaret yollarının üzerinde, stratejik bir konuma sahiptir.
 
TGA
 

Gordion’da yaklaşık olarak MÖ 2500 yıllarında başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğinde yer alan Yassıhöyük mahallesinde devam etmektedir. 4500 yıllık uzun bir zaman dilimi süresince Gordion ve çevresindeki yerleşim çok az kesintiye uğramıştır. Bu durum Gordion’u en uzun süre yerleşimin görüldüğü, dünyanın nadir alanlarından biri yapmaktadır.
 
Servet Uygun
 
Gordion, MÖ 1. binyılın başlarında, özellikle ünlü kralı Midas'ın hükümdarlığı sırasında, Küçük Asya'nın çoğunu kontrol eden Frigya Krallığı’nın en iyi belgelenmiş yerleşim yeridir. Bu bakımdan Gordion, Frig uygarlığını anlamak adına değerli bir arkeolojik alandır.
 
Bölgenin peyzajı, yoğun tümülüslerle benzersiz bir şekilde ayırt edilmektedir. Kraliyet ve seçkin sınıf mezarları olan tümülüsler, bölgede MÖ 9. yüzyıldan MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan süreç boyunca görülmektedir. Bunların içinde Büyük Tümülüs (Tümülüs MM), 300 metrelik çapı ve 50 metreyi aşan yüksekliği ile Anadolu’da bulunan en büyük tümülüslerdendir.
 
Hamit Yalçın
 
Kraliyet gücünün ve insan kaynaklarının hâkimiyetinin çok yönlü mimari ifadesini gösteren Frig kale surları ve anıtsal yapıları ile çok iyi korunmuş mozaik, ahşap ve tekstil ürünler ile Büyük Tümülüs’ün altında yer alan ve günümüze kadar bozulmadan ulaşan ahşap mezar odası, Anadolu’da o döneme ait buluntular içinde eşsiz örneklerdir.
 
Servet Uygun
 
Anadolu’nun en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Gordion Antik Kenti, 2023 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.
 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Alınma Tarihi: 2023

Liste Sıra No: 1669

Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Ankara

Koordinatları: 31° 59’ 10 Doğu 39°38’36 Kuzey

Listeye Alınma Kriterleri: (iii)

Kategori: Kültürel