­
Feyhaman Duran
(1886-1979)
 
Ressam ve hattat olan Feyhaman Duran, Galatasaray Sultanisi’ni bitirdi. Okulda Şevket Dağ, Tevfik Fikret ve Viçen Arslanyan’ın öğrencisi oldu, hüsn-ü hat dersi aldı. Mezun olduğu okulda hüsn-ü hat hocalığı yaptı.
 
Beyaz Manolyalar
 
Abbas Halim Paşa’nın desteği ile Paris’te 1911-1913 yılları arasında Akademi Julian’a devam etti, Jean Paul Laurens Atölyesi’nde çalıştı, İzlenimcilik’e ilgi duydu.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
 
Hamdullah Suphi Tanrıöver Portresi
 
Galatasaray sergilerine katıldı, birinci sergide Türk Ocakları üyesi Dr. Akil Muhtar adlı portresi ile gümüş madalya ve Zikr-i Cemil ödülünü aldı.
 
İbnül Emin Mahmut Kemal Portresi
 
Topkapı Sarayı’ndan resimler yaptı. Sami Yetik’in Ressamlarımız kitabının kapağını tasarladı. İbrahim Çallı ve Sami Yetik’le birlikte resim dersleri verdi.
 
İsmail Hakkı Altınbezer Portresi
 
1919’da İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde usul-ü tersim dersi, 1933’te ise Resim Atölyesi hocası oldu. Türk Güzel Sanatlar Birliği kurucuları arasında yer aldı, yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü. İnas Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencilerinden Güzin Hanım'la evlendi.
 
Kamil Akdik Portresi
 
1939’da İbrahim Çallı ve Ayetullah Sümer’le birlikte İsmet İnönü’nün portresini yaptı. 1951’de emekli oldu, çalışmalarını Beyazıt’taki evinde sürdürdü. 
 
Portre
 
İstanbul Üniversitesi’ne bağışladığı evi, ölümünden sonra müzeye dönüştürüldü.
 
Rumeli Hisarı
 
Duran’ın Canonica tarafından yapılan Atlı Atatürk Heykeli’ni (açılışı 24 Ekim 1927) resimlemesi, Ankara’yı ve imarını görselleştiren resimlerdendi. Portreciliğiyle de ünlenen Feyhaman Duran bu alanın en önemli adı oldu.
 
Atatürk Heykeli
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012