­
Eren Eyüboğlu
(1907 - 1988)
 
Eren Eyüboğlu, Yaş’ta tamamladığı güzel sanatlar eğitiminden sonra 1929'da gittiği Paris´te dört yıl Andre Lhote’un atölyesinde resim çalıştı.
 
 
1936’da Bedri Rahmi Eyüboğlu ile evlenen sanatçı Türkiye'de yaşamaya başladı. D Grubu sanatçıları arasına katıldı.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
 
 
Yurt Gezileri kapsamında eşiyle birlikte Anadolu'yu dolaştı. Anadolu coğrafyasının kültür zenginliklerinden, folklorundan ve insanından etkilendi. Kendini, 1930’larda kimliğini Anadolu’da arayan kültür milliyetçiliği heyecanına kaptırdı.
 
 
Resimlerindeki geometrize edilmiş kübist, inşacı yapısallığı, 1950’de Paris’teyken Matisse, Picasso ve Braque’tan yaptığı kopyalarla sağlamlaştırdı.
 
 
Bedri Rahmi ile yurtiçinde ve dışında gerçekleştirdiği mozaik duvar resmi uygulamaları arasında Ankara Etibank (1953), 4. Levent konut duvarları (1956-1957), Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi (1955), Hacettepe Hastanesi (1954-1955), Brüksel Dünya Fuarı Türk Pavyonu mozaikleri (1957), İstanbul Manifaturacılar Sitesi (1963-1965), Cerrahpaşa (1978) ve Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi (1979) için yaptığı mozaik panolar sayılabilir.
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012