­

Epi-paleolitik dönem, Yakındoğu’da Paleolitik Çağ’dan Neolitik Çağ’a geçiş süreci olarak tanımlandırılabilir. Yakındoğu coğrafyasında, dünyadaki son buzul aşaması olan Würm’ün maksimum düzey buzul koşulları sırasında başlamış ve bu buzul aşamasının bitimiyle son bulmuştur. Yakındoğu kronolojisi açıdan bu dönemi, M.Ö. 20.000/18.000 ile M.Ö. 10.000/9.000 tarihleri arasına yerleştirebiliriz. Epi-paleolitik, Yakındoğu’da 2 farklı gelenek ile temsil edilir. Bunlardan birincisi Levant geleneğidir ki, genel olarak Kebaran, Geometrik Kebaran ve Natufiyen kültürleri bu grup içinde gelişmiştir. Diğeri ise Zagros geleneği olup, Zarziyen ve Zawi Chemi Shanidar-Kharim Shahir kültürleri ile temsil edilir. 

Metnin tümüne "Epi-paleolitik Çağ" isimli dokümandan ulaşılabilir.