­

Coğrafi İşaret:Denizli Çalkarası Üzümü/Denizli Çalkarası

Tescil No: 616

Coğrafi İşaretin Türü: Menşe Adı

Kullanım Biçimi: :  Denizli Çalkarası Üzümü / Denizli Çalkarası ibaresi ve menşe adı amblemi, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığında, Denizli Çalkarası Üzümü / Denizli Çalkarası ibaresi ve menşe adı amblemi, işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Denizli Çalkarası Üzümü / Denizli Çalkarası; morumsu-siyah renkli, taneleri orta büyüklükte ve dolgun, elipsoidal şekilli, etli ve suludur. Ağustos ayı sonlarında olgunlaşır. Salkımı sık ve kanatlıdır. Kabuğu orta kalınlıktadır. 1-2 adet çekirdeği bulunur.

Denizli Çalkarası Üzümü / Denizli Çalkarası; toplam asidi düşük ve duyusal açıdan dengeli olduğundan şarap üretiminde ayrıca kurutmalık üzüm olarak kullanılır.

Çal ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 850 metre civarındadır. Coğrafi konum itibariyle Çal ilçesi geçiş sahasında bulunur. Denizden uzak olan bu sahada karasallığın etkisi artmakta, bu nedenle gece ve gündüz ile mevsimler arasındaki sıcaklık farkı da artar. Yıllık ortalama sıcaklık değeri 12,5°C dir. En soğuk ay ocak, en sıcak ay ise ağustos ayıdır. Rasat süresince kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri 40,2°C, en düşük sıcaklık ise -24°C dir.

Çal en az yağışın sıcak mevsimde en çok yağışında soğuk mevsimde düştüğü Akdeniz yağış rejimine sahiptir. Yıllık ortalama yağış miktarı 44,4 kg/m2’dir. Yağışın %38,3’ü kış mevsiminde, %30,5’ i ilkbaharda, %8,7’ si yazın, %24’ ü sonbaharda düşmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.