­
Stratejik bir kent olan Antakya’da, Seleucos ve Roma Dönemleri’nde şehri ve nehir geçişini korumak amacıyla surlar yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde surlardan kalan en belirgin yapı Demirkapı’dır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: J. Carne. Syria, The Holy Land, Asia Minor, (1836-8)
 
Bab-ı Hadid adıyla da bilinen Demirkapı hem surların devamı niteliğinde yapılmış hem de şehrin giriş kapılarından biri olarak kullanılmıştır. Demirkapı, Habib Neccar Dağı ile Haçdağı’nın arasındaki derin vadi üzerinde yer almaktadır.
 
M.Fatih Demirhan, 2007
 
Bu vadide akan Hacıkürüş Deresi’nin taşkınlarını engellemek amacıyla, üzerinden geçilebilecek şekilde yüksek ve sağlam bir set olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehrin surlarını birbirinden ayıran derin ve dar vadi üzerinde surların devamlılığını sağlayan yüksek ve sağlam bir duvar olarak yapılmıştır.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları