­

Anadolu tarihinde Hititlerin başkenti Hattuşa’nın yıkılması Geç Tunç Çağı’nın sonu olarak kabul edilir. İmparatorluk çağının büyük-küçük yerleşim merkezlerinden hiç biri bu felaketten kendini kurtaramamıştır. İmparatorluğun kralı, dini anıtlarının yapımı durmuş, halkın kullandığı seramik ve hepsinin yanında Hitit çivi yazısı, yani dili de ortadan kalkmış, Anadolu’da karanlık bir dönem başlamıştır.

Metnin tümüne "Demir Çağı" isimli dokümandan ulaşılabilir.