­
İlk yapılış tarihi ve kimler tarafından yapıldığı üzerine fazla bir bilgi olmayan Bozcaada Kalesi’nin Venedik, Ceneviz, Bizans ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Çanakkale Boğazı’nın güvenliğine verdiği önemi Kilitbahir ve Çimenlik kaleleri ile gösteren Fatih Sultan Mehmet, Bozcaada’nın fethiyle ünlü denizci Umur Bey’i görevlendirmiştir. Bozcaada zapt edilmiş ve kale baştan yaptırılmıştır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Comte de Choiseul-Gouffier. Voyage Pittoresque de la Grece. Paris, 1782-1822.
 
Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı sırasında bir süre Venediklilerin eline geçen, ancak tekrar zapt edilen kale, Kanuni zamanında tadilat görmüş, ancak en kapsamlı onarımı Sultan II. Mahmut zamanında, 1815’de yapılmıştır. Kale, 1996 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmiştir.
 
Fotoğraf: M.Fatih Demirhan, 2005
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları