­
Kalenin girişinde bulunan tanıtım yazısında şunlar yazılıdır: “Tarihi kaynaklarda Büyük İskender’in komutanlarından Badlis tarafından yaptırıldığı kaydedilen Bitlis Kalesi’nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Uzun süre bölgenin idare merkezi olma özelliğini sürdüren kale, Osmanlı döneminde 16. yüzyıl ortalarında önemli bir onarım geçirmiştir.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: L’illustration: Journal Universel. Paris, 1854.
 
Matrakçı Nasuh’un çizdiği Bitlis şehri minyatürü ile 17. yüzyılda Bitlis’e gelen Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilerden kalede bir han sarayı, çarşı, bedesten, hamam, 2 cami, pazar ve 300 ev olduğu anlaşılmaktadır.
 
Fotoğraf: M.Fatih Demirhan, 2006
 
19. yüzyılın sonlarına kadar kullanılan kale, daha sora terk edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda geniş bir alanı kaplayan Bitlis Kalesi’nin çevresi yaklaşık 3 kilometredir. Doğal kayalıklar üzerinde yükselen ve burçlarla takviye edilen surlar düzgün kesme taştan yapılmıştır.”
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları