­

smiley  Hasan Ağa hastadır, Ayakları mestedir, Otu yer da su içmez, Bunu bilen ustadır. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  İki kardeş birbirine sarılır. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Sabahtan kalktım, Çatal kazığa düştüm. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Kürkünü açar, dereye kaçar. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Tumbun altında kapaklı sahan. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Tump altında yağlı kayış. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Üçü üçler çağıdır, Üçü cennet bağıdır, Üçü derler düşürür, Üçü vurur dağıtır. ( Cevapları için tıklayınız)

smiley  Gelin içinde saçı dışında. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  İki kaşık duvara yapışık. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Varma güzel yanıma, İki elin kan olur. Tutarsan yavaş tut, On parmağın bal olur. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Atım attır, bedahattır. Dişleri yoktur, dişleyen attır.  (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Dağlarda gezer Musa, Eli ayağı kısa, Şimdi gelir görürsün, Güle, güle ölürsün. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Siyah idi kırmızı oldu, misafire ikram edildi. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Çam üstünde çapaklı kuş. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Tarlada biter, makina büker, sabah sabah yüzümü öper. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Uzun sırık, ortası kırık (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Bohçam bahçede kaldı. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Felek felinden, İnsan elinden, Altı ayağı var, Kuyruğu belinden. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Allah'tan korkmaz, Cennetten çıkmaz. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Akşam kardım çamur, sabah kalktım kömür (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Yordu, yorulmadı, Kendi görülmedi, Tuttu yatırdı, Hesabı sorulmadı. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Deve tabanı, Zincir sabanı, Dünya yıkılsa, Demez yalanı. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  İki merek, bir direk. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Sekiz ayak, iki baş, Üstü tahta, altı taş. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Sarıdır sallanır, Kızları kandırır. Ata bindirir, Köye indirir. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Bir küçük mil taşı, Dolanır dağı, taşı. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Bir ağacı oydular, İçine alafı koydular. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Kara tavuk, karnı yarık, Suya gider, susuz gelir. ( Cevabı için tıklayınız)

smiley  Ev üstünde gümüş tabak. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Büyür sinsi sinsi Olur bir koca tepsi (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Üstü köşk, altı kulp (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Karşı yakada acı var, Al duvaktan tacı var. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Altı sıçan kuyruğu, Üstü padişahlar buyruğu. (Cevabı için tıklayınız)

smiley  Yer altında kırk çocuklu Ayşe (Cevabı için tıklayınız)

smiley Dağdan gelir taştan gelir, Bir kükremiş aslan gelir. (Cevabı için tıklayınız)