­
Eski Besni bir zamanlar oldukça kalabalık ve yiğitliği nedeniyle Yıldırım Beyazıt’dan takdirname almış bir yer imiş. Günümüzde yeri taşınmıştır. 1933-1934 yıllarında Eski Besni’nin yerinin genişlemeye müsait olmaması ve motorlu taşıtların gitmesine müsait cadde ve sokaklarının bulunmayışı nedeniyle Besni kazasının yerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: W. F. Ainsworth. Travels and Researches in Asia Minor. London, 1842.
 
Arkada görülen tepe üzerinde Hititliler döneminden kaldığı düşünülen Besni Kalesi yer almaktadır, Yavuz Sultan Selim 1516’da kaleyi Osmanlı İmparatorluğu’na katarak onartmış ve kale içinde artık var olmayan cami ve hamam yaptırmıştır. Burçlarını ‘Kel Traş’ adlı ustanın yaptığı kale, günümüze harap durumda ulaşabilmiştir. Ön planda 17. yüzyıldan kalan, günümüze kesme taştan minaresi dışında bir şey gelememiş Toktamış Camii vardır.
 
Fotoğraf: M.Fatih Demirhan, 2007
 
Gravürün abartılı yapıldığı görülmektedir.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları