­

Bahar Kutlaması: Hıdrellez  (Makedonya ile birlikte çokuluslu dosya)

Hıdrellez, yüzyıllardan günümüze, kuşaktan kuşağa aktarılan Türkiye ve Makedonya’nın ortak somut olmayan kültürel mirasıdır. Bahar Kutlaması Hıdrellez,sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; doğa ve evren ile ilgili bilgi ve uygulamalar olmak üzere somut olmayan kültürel mirasın dört alanını kapsamaktadır.

Unsur, Türkiye’de Hızır-İlyas, Ederlezi, Kakava, Haftamal, Eğrilce, Eğrice ve Makedonya’da Hiderlez, Edirlez, Erdelezi, Herderlezi isimleriyle de anılmaktadır.

Hıdrellez, Hıdır ve İlyas isimlerinin birleşiminden oluşan bir isimdir. Hıdır ve İlyas’ın toprağın ve suyun koruyucusu olarak insanlara yardım ettiklerine, yılda bir defa 6 Mayıs’ta bir araya geldiklerine inanılmaktadır. 6 Mayıs günü doğanın uyanışı olarak kabul edilir ve Bahar günü olarak kutlanır. Hıdrellez iki ülkede de çeşitli etkinlikler ve doğanın uyanışı ile ilgili yapılan ritüellerle kutlanmaktadır. Bütün bu uygulamalar ve ritüeller bir sonraki yılın bolluk, bereket, sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi için yapılan dileklere dayanmaktadır.

Çokuluslu unsur olarak Bahar Kutlaması Hıdrellez, farklı sosyokültürel alt yapılardan iki ülkenin insanlarının bir araya gelmesini sağlamakta, yüzyıllardan günümüze kadar ulaşan ortak kültürel değerlerinin farkındalığını arttırmaktadır.

“Bahar Kutlaması: Hıdrellez”, 4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney Kore’nin Jeju Adası’nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komite 12. Olağan Toplantısı’nda Türkiye ve Makedonya ortaklığında çokuluslu dosya olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydettirilmiştir.

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü