­
Selçuklular 1064 yılında Ani’yi fethedince şehrin ana giriş kapısına kendi simgeleri olan Arslan kabartmasını yapmışlardır. 1,50 x 1 metre boyutlarında yapılmış olan kabartmada, arslan ayakta yürür vaziyette resmedilmiştir.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Charles Texier. Description de l’Armenie, la Perse at la Mesopotamie. Paris, 1842.
 
İsmini bu kabartmadan alan ana giriş kapısının yanları iki adet burçla korunmaktaymış.
 
M.Fatih Demirhan, 2006
 
Bu burçlardan birisi hâlâ kısmen ayaktadır. Aslanlı kapı iki büyük giriş kapısından oluşmaktadır ve bulunduğu surların doğu yanındaki burç üzerinde Selçuklu Sultanı Alparslan’ın şehri 1064 yılında fethetmesini belgeleyen dört satırlık Kufi İslami Kitabe mevcuttur.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları