­

Coğrafi İşaret: Arapgir Köhnü Üzümü 

Tescil No: 96

Coğrafi İşaretin Türü: Menşe Adı

Kullanım Biçimi: Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Ürünün Tanımı: Arapgir Köhnü Üzümü, asma kök ve sürgün sistemi olarak iki kısımda incelenir. Omca için gerekli olan su ve mineralleri alarak iletim demetleri vasıtasıyla toprak üstü organlarına taşır. Diğer yandan yapraklarda yapılan özümleme maddelerinin önemli bir bölümü köklerde depolanır. Bitkinin toprak üzerinde oluşan ve sarılarak yükselen kısmındaki organların tümü sürgün sistemini oluşturmaktadır. Bu sistem içerisinde gövde ve kollar, dallar, göz ve tomurcuklar, sürgünler bulunmaktadır. Sürgün üzerinde yaprak, sülük, koltuk ve çiçeklenme sonrası salkımlı meyveler bulunmaktadır. Tam çiçeklenme sonrası, döllenme meydana gelerek yumurtalık gelişir ve meyveleri meydana getirir. Üzüm taneleri çiçek salkımı üzerindeki münferit çiçeklerden oluşmakta ve bunlar meyve haline geldiği andan itibaren üzüm salkımı halini almaktadır.

Ürünün Ayırt Edici ÖzellikleriSofralık ve şaraplık olarak kullanılan Arapgir Köhnü Üzümü’nün tane şekli yumurta, tane rengi siyah, tane iriliği büyük, kabuk kalınlığı orta, çekirdek sayısı 2-3, salkım şekli konik, salkım sıklığı sık ve çiçek yapısı erdişidir. Orta derecede kuru madde oranı (%17-18) ve düşük derecede asitlik (6,5 g/1) bulunmaktadır. Yüksek şıra randımanı (%73) ve meyve etrafındaki sis tabakası belirgin özellikleridir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.