­
Ankara Kalesi, Bent Deresi (Hatip Çayı) üzerinde savunmaya çok elverişli bir kayalık tepe üzerinde yer almaktadır.  MÖ 2. yüzyılda Galatlar zamanında var olduğu bilinen kalenin ilk yapımı hakkında bir bilgi yoktur.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Edmund Naumann. Von Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat. München, Leipzig, 1893.
 
Ankara taşı ve karışık malzemeden inşa edilmiştir. 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılan iç kalenin 42 adet kulesi bulunmaktadır. Kaleyi 1227’de, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad onartmış daha sonra 1249’da Sultan II. Keykavus bazı ekler yaptırmıştır. Hisar Kapısı’nın üzerinde 1330 tarihli, İlhanlılara ait bir kitabe bulunmaktadır. Osmanlılar döneminde, 1832 yılında surlar tekrar onarımdan geçmiştir.
 
Fotoğraf: M.Fatih Demirhan, 2006
 
Günümüzde içinde yerleşim bulunan kalenin içinde 17. yüzyıldan sonra inşa edilmiş eski Ankara evleri, 12. yüzyıl tarihli Alaaddin Camii ve tarihî çeşmeler ve dükkanlar bulunmaktadır.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları