­
Kilikya dağ kaleleri zincirinin bir halkası olan kale, bereketli bir ovaya hâkim, yüksek bir kaya kütlesinin üzerinde yer almaktadır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Gustave Schlumberger. Un Empereur Byzantine au Dixieme Siecle. Paris, 1890.
 
Anavarza’nın antik kaynaklarda adı “Anazarbos’’ veya “Anazarba’’ olarak geçmektedir. Yerleşimin MÖ 8. yüzyıla dayandığı, MS 524 ve 561 yıllarında şiddetli depremlerle yıkılmış olan kent, İmparator Justinianus tarafından onartılarak Justinianapolis adını almıştır.
 
M.Fatih Demirhan, 2007
 
Bugün görünen yapılar temel olarak Roma dönemine aittir. 8. yüzyılda Araplar tarafından fethedilen Anavarza, Halife Harun Reşit tarafından elden geçirilmiş ve kale güçlendirilmiştir. Ramazanoğulları zamanında 1133’deki depremle büyük hasara uğrayan kentin meşhur hekimi olan Dioskorides’in ünü, Lokman Hekim olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kale günümüzde ziyarete açıktır.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları