­

Coğrafi İşaret: Amasya Beji Mermeri

Tescil No: 358

Coğrafi İşaretin Türü: Menşe Adı

Kullanım Biçimi: Coğrafi işaret, üreticinin markası ile birlikte ve markadan küçük olmamak üzere ürün ambalajında kullanılır.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Amasya Beji Mermeri, Jura-Kretase yaşlı Doğdu formasyonunda açılan açık ocaklarda üretilir. Bu formasyonun taze yüzeyi bej, beyaz, açık gri; kırılma yüzeyi ise gri, koyu gri kireçtaşlarından oluşur. Bu kireçtaşları ince-orta-kalın tabakalı, masif görünümlü, çatlaklı ve eklemli olup eklemleri kalsit dolguludur. Yaygın olarak oolit taneleri içeren kireçtaşları yer yer çört bantlı ve yumruludur. Bol kırıntılı ve resifal nitelikli kireçtaşları içeren birim erime yüzeyli ve boşluklu, sağlam özelliktedir. Ayrıca seyrek çört bantları mevcut olup mikritik dokuludur. 

Amasya Beji Mermeri; granite yakın olan sertlik değeri, sağlam blokları, leke tutmaz, su emmez ve aşınımı az özelliklerine sahip bir doğal taştır.

Amasya Beji Mermeri, genel olarak zemin döşemelerinde, doğal taş süslemeciliğinde, dekoratif mozaik ve duvar kaplamacılığında kullanılır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.