­
Cami, Alaaddin Tepesi olarak adlandırılan bir höyük üzerine yapılmıştır. Yapımına Selçuklu Sultanı I. Mesut zamanında başlanmış (ölüm yılı 1156), II. Kılıçarslan devrinde devam edilmiş, ancak Alaaddin Keykubad zamanında, 1221 yılında tamamlanmıştır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Charles Texier. Description de l’Asia Mineure. Paris 1849.
 
Camide kullanılan taş sütunlar farklı dönem ve teknikte olup, muhtemelen şehre hâkim olan bu mevkide daha önce yapılmış olan tapınaklardan alınmıştır. Caminin Ahlatlı Mengüm Berti tarafından yapılmış abanoz minberinde Ahlat’lı ustanın adının yanı sıra Sultan Mesut ve II. Kılıçarslan’ın kitabeleri bulunmaktadır.
 
M.Fatih Demirhan, 2007
 
Camiye bitişik olan türbede Selçuklu Sultanları I. Mesud, II. Kılıçarslan, II. Rükneddin Süleyman, I. Gıyaseddin Keyhusrev, Alaaddin Keykubad, II. Gıyaseddin Keyhusrev, IV. Kılıçarslan ve III. Gıyaseddin Keyhusrev’in mezarları bulunmaktadır.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları