­

Coğrafi İşaret: Akçakoca Sarı Fındığı

Tescil No: 419

Coğrafi İşaretin Türü: Menşe Adı

Kullanım Biçimi: Coğrafi işaret tek başına veya marka unsuru ile birlikte kullanılacaktır. Coğrafi işaret ibaresiyle birlikte logosuyla kullanılacaktır.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Akçakoca ilçesinde yetişen sarı fındık (mincane) çeşidi fındığın yağ oranı aralığı 48,08-63,46 iken yağ asitlerinden oleik asit miktarı aralığı 81,70-83,57 ve linoleik asit miktarı aralığı 7,32-9,57 olarak belirlenmiştir. Linoleik asit miktarı açısından Akçakoca Sarı Fındığının Giresun’da yetiştirilen sarı fındık çeşidinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Akçakoca Sarı Fındığının ülkemizde diğer illerde yetişen sarı fındık (mincane) çeşidinin değerleriyle yapılan karşılaştırmasında yağ oranının düşük olmasına rağmen temel yağ asidi olan oleik asit ve özellikle linoleik asit miktarının; ayrıca aminoasitlerden aspartik asit ve histidin miktarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Amino asit miktarı bakımından yapılan incelemede Akçakoca Sarı Fındığının 100 gramında 2292 mg aspartik asit, 689 mg ise histidin bulunmuştur.  

Akçakoca Sarı Fındığında çiçeklenmeden önceki уaz döneminde, erkek çiçekler mayıs-haziran aylarında, dişi çiçekler ise temmuz-ağustos aylarında oluşmaya başlar; kasım-aralık aylarında başlayan tozlanma 4-5 ay gibi sürer mayıs ayına kadar devam еder, mаyıs ayında döllenme ve meyve tutumu gerçekleşir, haziran sonunda iç gelişiminin önemli bir kıѕmı tamamlanır ve ağustos ayında hasat olumuna gelir.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.