­

Coğrafi İşaret: Afyon Mermeri

Tescil No: 114

Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç İşareti

Kullanım Biçimi: Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Paleozoyik yaşlı Afyon Mermeri, metamorfik klasik mermerdir. Yeşil şist fasiyesi minerallerinden oluşan Afyon Metomorfitleri içinde mercek olarak yer alan mermerler Neojen Volkanitleri tarafından üzerlenmektedir. Granoblastik tekstür gösteren, orta taneli kalsit kristallerinden ibaret olup az miktarda serizit ve daha da az miktarda kuvars içerir. Beyaz renkli olup nadiren yer yer ince yaldızlı/sarı damarlar içermektedir. Kolay şekillenebilmesi, cilalamaya elverişliliği ve iyi blok verimliliğinden dolayı plaka, fayans, iç ve dış kaplama, döşeme, hediyelik eşya, heykelcilik ve dekorasyon alanlarında kullanılmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.