­
Önceki adlarının Lelegopolis, Megalopolis ve Asur işgalini takiben Ninoi olduğu sanılan kentin, MÖ 6. yüzyılda adı Afrodisyas olmuştur. Tanrıça Afrodit adına yaptırılan tapınakta yapılan büyük festivaller şehri zamanının en ünlü merkezlerinden biri yapmıştır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Charles Texier. Asia Mineure. Paris, 1849.
 
Roma İmparatorluğu zamanında vergiden muaf tutulan şehir zenginleşmiş ve bir kültür ve sanat kenti hâline gelmiştir. Civarda heykel yapımına çok uygun yüksek kalitede süt beyaz mermer bulunması ve burada açılmış olan heykelcilik okulunun ünü, bölgenin kültür ve sanat açısından ününü arttırmıştır.
 
M.Fatih Demirhan, 2006
 
Hristiyanlığın yayılması ile Afrodit Tapınağı bazilikaya dönüştürülmüş ve kentin adı Stavropolis olarak değiştirilmiştir.
 
TGA, 2023
 
 
Bugün yüksek kaliteli mermer işçiliği göze çarpan bir açık hava müzesidir.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları