­ YUSUF KARSLIOĞLU KONAĞI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Yusuf Karslıoğlu Konağı - Yozgat

Kimlik
Adı Yusuf Karslıoğlu Konağı
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii İstanbulluoğlu Mah.
Adres İstanbulluoğlu Mahallesi, Sungurlu Caddesi No:12 Merkez/Yozgat
Pafta 42
Ada 590
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş İl Özel İdaresi
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi 1883
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapı zemin+bir kattan oluşur.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 1990 ve 2008 yıllarında olmak üzere iki kez restore edilmiştir.
Ayrıntılı Tanımı Bodrum kat hariç iki katlı olan, alt katta köfeki taşına benzeyen işlenmesi kolay sarı renkli kesme taşlar üzerinde yükselen konak ince ahşap işçiliği tavan dekorasyonu ve süslemeleri ile dönemin ve günümüzün en güzel örneklerinden biri durumundadır. Eski Yozgat-Sungurlu yolu (şimdiki Hattuşaş yolu) üzerinde C. Ali Efendi Camii’nin yakınında yer alan birinci katı sarı renkli kesme taş (Nevşehir Taşı), ikinci kat kagir olan bu konak kırma çatılıdır. İkinci kat güney-kuzey yönünde çıkıntı yapar. Bu kısmın altı “S” konsollarla desteklenmiştir. Balkon tabanı sonradan betonlanmıştır. İkinci kat balkon pencereleri yuvarlak kemerli olup ahşap çerçevelidir. Binaya giriş, güneydeki taş çerçeveli yuvarlak kemerli bir sundurmadan sağlanmıştır. Bugün üst kata (birinci kata) beş basamaklı taş merdivenle doğudaki dikdörtgen küçük kapıdan çıkılmaktadır. Birinci kat girişi, yuvarlak kemerli ve dört revnaklıdır. Kemerler arasında sarı renkli taştan yapılmış, iyonik başlıklı sütunlar mevcuttur. Revak üzeri oymalı tonozlu sonradan betonlanmıştır. Sekizgen sofanın her köşesinde bir oda yer alır. Güney- batı köşesinde, önemli konukların ikameti için ayrılmış özel bir oda yer alır. Bu odanın tavanı diğer odalarınkilerden daha güzel işlenmiştir. Salonun güney kısmı eyvanı hatırlatır. Bu eyvanın önünde bir balkon bulunmaktadır. Oda kapıları üzerinde görülen sonradan kazınılmış haç şekillerinden ve güneydeki sundurma üzerinde yer alan balkonun üçgen alınlığındaki Rumca yazılardan bu yapının eskiden Rumlara ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu üçgen alınlığın ortasındaki Rumca üç satırlık yazı ve 1883 rakamı bu yapının tarihini vermektedir.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı Resmi Kurum
Önerilen Kullanım Resmi Kurum
Tescil Kararı G.M.E.E.A.Y.K.10.03.1979 /A-1587 S.K.
Yayın Dizini ACUN, Hakkı, Bozok Sancağında Türk Mimarisi, TTK, Ankara, 2005.
Ekler -
Revizyon K.K.T.V.K.B.K 31.07.2007/874

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 681    Eklenme Tarihi : 01 Aralık 2015 Salı    Güncellenme Tarihi : 06 Şubat 2017 Pazartesi