­ YOZGAT LİSESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Yozgat Lisesi - Yozgat

Kimlik
Adı Yozgat Lisesi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Aşağı Nohutlu Mahallesi
Adres Aşağı Nohutlu Mahallesi Lise Caddesi - Merkez/YOZGAT
Pafta 12
Ada 256
Parsel 33
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 1
Koruma Derecesi - Aykırı 1
Bugünkü Sahibi 1
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran II.Abdülhamit
Yapım Tarihi -
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var
Vakfiye -
Genel Tanım Lise Caddesinde bulunan bina bodrum kat hariç iki katlıdır. Kesme sarı taştan yapılmıştır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu 0
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları 0
Rutubet B
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Bina içerisinde muhtelif zamanlarda tadilatlar yapılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı Lise Binası bodrum kat hariç iki katlıdır. Yapı malzemesi olarak kesme sarı taş kullanılmıştır. Binaya giriş Güney cepheden sağlanmış olup, giriş kapısı üzeri cumbalıdır. Giriş kapısı üzerinde mermer taş üzerine yazılmış altı satırlık kitabesi mevcuttur.Kitabesi silindiğinden okunamamaktadır. Ancak kaynaklarda Binanın H.1311/ M.1895 - 1896 tarihlerinde yapıldığı belirtilmektedir. Çıkmalarda ön cephelerde dörder, yan cephelerde dörder adet olmak üzere sekiz adet kemerli demir şebekeli pencereler mevcuttur. Cumbada, iki yan cephede birer adet, cumba cephesinde iki adet olmak üzere dört adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencere mevcuttur. Cumbanın cephesindeki pencerelerin kilit taşlarında sütun başına benzeyen süsleme elemanları vardır. Birinci kat pencereleri demir şebekelidir. Giriş kapısı silme taş çerçeveli, yuvarlak kemerli olup kapı kanatları ahşaptır. Kapı üzerinde yarım daire şeklinde silme taş çerçeveli bir pencere vardır. Kuzey cephede boydan boya ikinci katta üç çıkma mevcut olup bunlardan ortadaki yarım ay şeklindedir. Çıkmalardan kenardakine yuvarlak kemerli taş çerçeveli üçer pencere dairevi çıkmada yuvarlak kemerli üç pencere vardır. Kenar çıkmaları ile orta çıkma arasındaki boşluklarda üçer adet yuvarlak kemerli taş çerçeveli üçer pencere dairevi çıkmada yuvarlak kemerli üç pencere vardır. Kuzey cephede boydan boya ikinci katta üç çıkma mevcut olup bunlardan ortadaki yarım ay şeklindedir. Batı cephede, yanlardan çıkma mevcut olup çıkmalardan birinde baca kısmı vardır. Batı cephesinde yuvarlak kemerli taş çerçeveli ikinci bir giriş kapısı mevcut olup birinci katta sekiz adet pencere vardır. Ayrıca bu cephede bodrum kat girişi yer almaktadır. Doğu cephede iki çıkma mevcut olup yine bir giriş kapısı vardır. Çatısı kiremit örtülüdür.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Okul
Bugünkü Kullanımı Okul
Önerilen Kullanım Okul
Tescil Kararı G.M.E.E.A.Y.K.10.03.1979 /A-1587 S.K.
Yayın Dizini ACUN, Hakkı, Bozok Sancağında Türk Mimarisi, TTK, Ankara, 2005.
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 657    Eklenme Tarihi : 07 Şubat 2017 Salı    Güncellenme Tarihi : 07 Şubat 2017 Salı